Skip to content

Privacyverklaring

Goed Volk Ontwerp onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Goed Volk Ontwerp heeft haar organisatie daarop ingericht.

Goed Volk Ontwerp verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Goed Volk Ontwerp is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Goed Volk Ontwerp verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Goed Volk Ontwerp zijn: Bonkmolen, Lakerveld 282, 4128 LM Lexmond,
telefoon 0183 – 730475, contactpersoon,  A. Gijsbers-Bovekerk, e-mailadres: arine@goedvolkontwerp.nl